Eucharystia

     Msza święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

            Eucharystia jest Ofiarą Chrystusa i Kościoła - Chrystus obecny w Eucharystii na różne sposoby uobecnia swój czyn zbawczy, czyli ofiarę krzyża. Dlatego Kościół naucza że msza św. jest „zawsze i nierozerwalnie ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża, pamiątką śmierci i zmartwychwstania Pana, który powiedział: »To czyńcie na moją pamiątkę« (Łk 22,19); świętą ucztą, w czasie której lud Boży przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej” (EM 3).

    Eucharystia jest dziękczynieniem. W Eucharystii świecimy pamiątkę zbawczej męki i chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa, czyli Jego zwycięstwa nad śmiercią. Chrystus wyzwolił ludzkość od grzechu i śmierci, pojednał z Ojcem i otworzył nam drogę do życia wiecznego. Eucharystia jest „ Ofiarą uwielbienia” i dziękczynienia. Z Chrystusem i przez Chrystusa wielbimy w niej Ojca i składamy Mu dziękczynienie za całe dzieło stworzenia i odkupienia.

Eucharystia jest sakramentem jedności - wiernych z Chrystusem i jako sakrament oznacza i sprawia również jedność wszystkich wiernych w jednym Kościele Jezusa Chrystusa. jest więc określana przez Kosciół jako „znak wierności” i „węzeł miłości”

Zamawianie intencji mszalnych może odbywać się przed lub po mszy, w dowolnym dniu w zakrystii.

Prosimy niedzielne intencje pozostawić dla rodzin, które obchodzą jubileusze, rocznice...