Ogłoszenia

W Gościu Niedzielnym  m.in.. o żałobie po zmarłych oraz życiu konsekrowanym. 


Dziękujemy za  posprzątaniekościoła  mieszkańcom z ul. Hubala29 .

Prosimy o sprzątanie świątyni w piątek mieszkańców z ul. Hubala 31

   

W sobotę na mszy o 17 będziemy modlić się szczególnie za chorych. 

Bardzo dziękujemy licznej grupie osób za pomoc w rozbieraniu dekoracji świątecznych oraz przeniesieniu szopki.  

 
 
 
 
 
 

 PONIEDZIAŁEK    6 lutego   2023  

 
 
 
 

 16:30 

 
 

+ Zofię Górnik od mieszkańców z ul. Hubala 37 

 
 
 
 

17:00 

 
 

+ Mariannę, Henryka, Longina Woźniaków 

 
 
 
 

WTOREK    7 lutego  2023 

 
 
 
 

16:30 

 
 

 + Krzysztofa,Jana,Katarzynę Bilskich, Alodię,Jana Karwatów 

 
 
 
 

17:00 

 
 

 + Janinę, Jana Wróblów 

 
 
 
 

ŚRODA   8 lutego   2023  

 
 
 
 

16:30 

 
 

+ Halinę w 6 r śm.,Wiesława Woźnickich,CzesławęZbrożek 

 
 
 
 

17:00 

 
 

+ Anielę, Władysława Szyszków 

 
 
 
 

 CZWARTEK    9 lutego  2023 

 
 
 
 

16:30 

 
 

+ Marię Kwapisz w 14 r śm. 

 
 
 
 

17:00 

 
 

+Tadeusza Jesionka w 10 r śm. 

 
 
 
 

 PIĄTEK    10 lutego 2023  

 
 
 
 

16:30 

 
 

+ Teresę Swat od ucz.pog. 

 
 
 
 

17:00 

 
 

+ Zofię, Władysława, Jana,Józefa,Helenę Jasińskich, Zofię Muszyńską 

 
 
 
 

 SOBOTA   11 lutego  2023  

 
 
 
 

16:30 

 
 

+ Sylwię Podbielską od zakładu pogrzebowego 

 
 
 
 

17:00 

 
 

+ Ryszarda Frydrycha,Czesława,JaninęDryglewskich,JakubaZygartowicza 

 
 
 
 

NIEDZIELA    12 lutego 2023  

 
 
 
 

8:00 

 
 

Za parafian 

 
 
 
 

10:00 

 
 

W int. Dobroczyńców osoby zamawiającej 

 
 
 
 

12:00 

 
 

Dz.bł. W 25 r ur Jacka 

 
 
 
 

17:00 

 
 

+ Krzysztofa Kosa od rodz.Pruszkowskich