Ogłoszenia

 Adres i Numer Rachunku Bankowego Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze,

  ul. Majora Hubala 20, 26-400 Przysucha :

 Bank PEKAO SA O/Przysucha 10 1240 5729 1111 0000 5055 3992

  1. Dziękujemy mieszkańcom z ul. Hubala 41 za posprzątanie kościoła.  Prosimy o sprzątanie w tym tygodniu  w piątek wieczorem mieszkańców z ul. Hubala 43.
  2. Dziękujemy za 2 ofiary inwestycyjne na kościół. Te ofiary pozwalają zmniejszać zadłużenie z powodu remontu i malowania kościoła . Bóg zapłać
  3.  Polecamy GN. w którym przeczytamy m.in. o próbach samobójczych nastolatków. A w nowym Małym GN bezpłatny kalendarz na rok szkolny.
  4. W sobotę 8.09 o 11.30 w Skrzyńsku odbędzie się pod przewodnictwem bpa H.Tomasika Msza św w 20 r Koronacji i 100lecie odzyskania Niepodległości.Po mszy św. odsłonięcie Pomnika Orła Białego.U nas w tym dniu msze św. z racji święta Narodzenia NMP msze o godz. 10 i 17.
  1. We wrześniu KŻR prosimy o modlitwę w intencji Wspólnoty Kościoła Katolickiego.
  2. Wracamy w tym tygodniu do spotkań grup formacyjnych.