Ogłoszenia

 Adres i Numer Rachunku Bankowego Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze,

  ul. Majora Hubala 20, 26-400 Przysucha :

 Bank PEKAO SA O/Przysucha 10 1240 5729 1111 0000 5055 3992

 
1.Dziękujemy za posprzątanie świątyni mieszkańcom z ul. Targowej i Leśnej. Prosimy 
o sprzątanie w piątek mieszkańców z ul. Czermińskiego 

2.Dziękujemy za 2 ofiary inwestycyjne 

3.I piątek miesiąca - spowiedź codziennie o 16:00 

4.KŻR prosimy o modlitwę w lipcu o szczęśliwe bezpieczne przeżyte z Bogiem 
wakacje 

5.Zapraszamy po Mszy Świętej o 17 na modlitwy: 
w czwartek adoracja 
w piątek film biblijny 
w sobotę różaniec