Ogłoszenia

 Adres i Numer Rachunku Bankowego Parafii Miłosierdzia Bożego w Przysusze,

  ul. Majora Hubala 20, 26-400 Przysucha :

 Bank PEKAO SA O/Przysucha 10 1240 5729 1111 0000 5055 3992


  1. Dziękujemy za posprzątanie świątyni mieszkańcom  z ul Hubala 27 Prosimy o sprzątanie w piatek wieczorem mieszkańców ulicy Hubala  31
  2. W Gościu Niedzielnym o ks. Jerzym Popiełuszce oraz o tym jak chronić dzieci przed pornografią. Za tydzień Gość N. będzie w nowej cenie po 6 zł.
  3. Przyjmujemy na wypominki za zmarłych - jednorazowe oraz roczne.
  4. Po błogosławieństwie o. misjonarz będzie przed drzwiami, można pozdrowić osobiście, porozmawiać, złożyć ofiarę.
  5. Zapraszamy na codzienny różaniec o 17.20 w intencji misji.